Skip to main content

ikorol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt pt. „Opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia na rynki zagraniczne innowacyjnego preparatu antykorozyjnego ikorol”.

 

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm, na podstawie Umowy o wykonanie i dofinansowanie nr GO_GLOBAL.PL(II)-0072/16.

 

Celem projektu jest opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia preparatu antykorozyjnego ikorol na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Królestwa Norwegii.