Skip to main content

Zapytania Ofertowe

W związku planowaną realizacją projektu w ramach:

GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Zapytania Ofertowe

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Myślisz że robimy pożyteczne rzeczy? Bardzo chcielibyśmy usłyszeć to od Ciebie! Napisz do Nas