Neutralizuje Rdzę i Chroni Przed Korozją

Skuteczniej

Ulepsza działanie farb dzięki innowacyjnej technologii neutralizacji rdzy. Skuteczność potwierdzona długoletnimi badaniami.

Dłużej

Zastosowanie preparatu ikorol jako warstwy podkładowej wydłuża działanie powłok malarskich o 3 do 10 lat.

Szybciej

W zależności od technologii nanoszenia ikorolu, kolejne warstwy powłok malarskich można nakładać już po 60 minutach.

Wydajniej

Wystarczy cienka pojedyncza warstwa ikorolu. Jedynie mocno skorodowane stalowe elementy mogą wymagać podwójnej aplikacji.

Jeden Produkt – Wiele Zastosowań

Jak działa ikorol?

ikorol to wielofunkcyjny preparat antykorozyjny najnowszej generacji. Po naniesieniu, ledwo widoczna,
cienka warstwa preparatu wnika głęboko w skorodowaną powierzchnię, tworząc szczelną warstwę ochronną.
Jednocześnie warstwa ta staje się elastycznym, antykorozyjnym spoiwem pod wszelkiego typu powłoki malarskie.

Neutralizuje składniki rdzy

ikorol® skutecznie neutralizuje składniki rdzy bezpośrednio na powierzchniach stalowych, tworząc organiczne kompleksy, odporne na działanie czynników atmosferycznych.

Zwiększa przyczepność powłok

ikorol® wiążąc się z metalem lub starą farbą zwiększa przyczepność nowych powłok ochronnych oraz zapobiega ich odpadaniu i pękaniu.

Skuteczność potwierdzona wynikami badań niezależnych ekspertów

Skuteczność potwierdzona badaniami.

Badania niezależnych ekspertów potwierdziły skuteczność ikorolu w zastosowani na stal o różnym stopniu skorodowania  i w połączeniu z różnymi typami systemów malarskich. Próbki jednokrotnie pokrywano preparatem ikorol, na który po 1 godzinie nakładano systemy malarskie: epoksydowe, poliuretanowe, epoksy – estrowe, akrylowe, alkidowe modyfikowane.

Po aplikacji powłoki utwardzano w czasie 21 dni, a następnie eksponowano przez 14 – 48 miesięcy na stacji terenowej na terenie śródmieścia Katowic. Po utwardzeniu oraz po zakończeniu sezonowania w warunkach terenowych, oceniano przyczepność powłok metodą odrywową.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że ikorol nie powoduje obniżenia adhezji nawet w przypadku zastosowania go na powierzchnie oczyszczone strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2,5. W przypadku zastosowania na powierzchnie skorodowane powoduje wzrost przyczepności do podłoża.

Wyniki.

Po okresie sezonowania w żadnym przypadku (nacięcia krzyżowe i nacięcia pull off), nie wystąpiła korozja podpowłokowa. Preparat ikorol spenetrował podłoże na przylgach wraz z wszystkimi cząstkami produktów korozji, a więc można przyjąć, że badany inhibitor wykazuje wyjątkowo dobre właności penetrujące. Nie stwierdzono rozwoju korozji szczelinowej pod przyspawanymi przylgami.

ikorol® to najlepsza ochrona przed korozją:

  • Poprawia przyczepność farb

  • Hamuje korozję podpowłokową

  • Dziala niezaleznie od rodzaju powierzchni

  • Dziala ze wszystkimi systemami malarskimi


ikorol® to produkt antykorozyjny nowej generacji.
Wynik długoletnich prac badawczych polskich naukowcow skutecznie wdrożony
i przetestowany w przemyśle.


Zobacz Projekty

Przyjazny Środowisku

Nie zawiera kwasów

Nasza technologia gwarantuje skuteczne zabezpieczenie stali przed korozją bez wykorzystania substancji które mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników

Nie zawiera metali ciężkich

Nie zagraża zdrowiu użytkowników,  nawet w przypadku długotrwałej pracy z preparatem żadne substancje szkodliwe nie akumulują się w organizmie

Produkcja nie generuje odpadów

Produkując ikorol dbamy o środowisko – profesjonalnie i bezpiecznie utylizujemy ścieki technologiczne oraz stosujemy pełny recykling rozpuszczalników organicznych.

Proekologiczny

Innowacyjna technologia została opracowana tak, aby aktywny składnik zamieszczony był w możliwie przyjaznym dla zdrowia i środowiska nośniku.